لوله های جداره چاه

لوله های جداره چاه

لوله های جداره چاه به منظور پایداری سازه ای وجلوگیری از ریزش چاه در حالت استاتیکی و دینامیکی داخل چاه قرار میگیرند . امروزه چاه های زیادی در بخش تامین آب شرب, آب کشاورزی, آب صنایع ومعادن, چاه های حفاظت کانودیک در حوزه نفت و گاز, ایزومتریک, مشاهده ای و تحقیقاتی احداث میشوند . لوله های یوپی وی سی جداره چاه نه تنها امکان استفاده درتمامی موارد فوق را دارا میباشد بلکه میتواند فشارجانبی وارده از جداره چاه را تا عمق 300 متری زمین تحمل نماید . طی سالهای اخیر با توجه به قابلیت لوله های یو پی دی سی جداره چاه از جمله :

  • طول عمر بسیار بالا به علت عدم تاثیر پذیری از محیط های اسیدی و بازی

  • مقاومت در مقابل زنگ زدگی

  • عدم تغییر رنک و بوی آب انتقالی

  • سرعت بسیار بالای اجرا

  • هزینه حل و نقل کمتر

  • درصد آب گیری بالاترو اصطکاک کمتر

توانسته است جایگزین مناسبی برای لوله های فلزی در این صنعت بوده و روز به روز حوزه مصرف و کاربرد آن افزایش یابد .

لوله های یو پی وی سی جداره چاه بر اساس استانداردDIN 4925-1, DIN 4925-2 DIN 4925-3 از سایز اسمی 35 الی 400 میلی متر تولید میشوند و باید تمامی الزامات این استانداردها را رعایت نماید.

ما مفتخرهستیم که اعلام نماییم ” شرکت اورامان غرب ” از طریق رویکرد نوآورانه و ارایه طیف گسترده ه ای از لوله های یو پی وی سی از پیشروان صنعت لوله های یو پی وی سی جداره چاه در کشور و منطقه بوده وبا موفقیت در استفاده از امکانات پیشرفته و کادر مجرب به تقاضای رو به رشد بازاروسفارشات خاص مشتریان پاسخ مناسب را داده و میدهیم .