لوله های ناودانی و هواکشی

لوله های ناودانی و هواکشی

ناودان باران ، یک تنگه یا مجرای باریک که آب باران را از پشت بام یک ساختمان جمع می کند و آن را به طور معمول از ساختمان منحرف می کند. کانال جمع آوری آب باران ، فرورفتگی یا کانال جمع آوری آب سطحی بخشی از سیستم تخلیه آب یک ساختمان است. برای جلوگیری از آسیب رساندن به دیواره ها ، لکه دار کردن دیوارهایی که در زیر آن قرار دارند یا افرادی که وارد ساختمان می شوند لوله های ناودان آب را به محل دفع مناسب هدایت کنید که در آن صدمه نبیند. برای سالم ماندن سقف یک ساختمان لازم است از جمع آوری آب بر روی پشت بام ها جلوگیری شود بنابراین از لوله های ناودان استفاده می شود.

این لوله ها مطابق استاندارد 1-12142 ملی ایران در شرکت اورامان غرب  تولید و جهت مصارف روکار و ناودان مورد استفاده قرار می گیرد.

نصب آن آسان است ، مقرون به صرفه است ، وزن کم نیاز به حداقل تعمیر و نگهداری دارد و طول عمر آن 50 سال از جمله .ویژگی های بارز این محصول می باشد.

(Kg) وزن حوزه کاربرد (mm) سایز لوله  ردیف
۲.۹ R ناودان   ۶۳ ۱
۳.۲  R ناودان   ۷۵ ۲
۴.۶  R ناودان   ۹۰ ۳
۶.۸  R ناودان   ۱۱۰ ۴